Jó hírt kaptak a magyar családok! 130 ezer forintot kaphat rengeteg magyar család – Ekkor jön a pénz:

Uncategorized Admin Saturday 20th July 2024

130 ezer forintot kap rengeteg magyar család – csak ezt a papírt szükséges kitöltened hozzá! A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. Az adóelőleg-nyilatkozat alapján a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető az adóév folyamán az adóelőleg megállapításakor figyelembe veszi a családi kedvezményt – olvashatjuk a NAV oldalán. Lássuk a részleteket! Az igénybe vehető családi kedvezmény összege az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számától függ. Kedvezményezett eltartott: – aki után a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult,

– aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,

– a rokkantsági járadékban részesülő személy,

– a magzat a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján.

Eltartott:

– a kedvezményezett eltartott,

– az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is, – ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot, hanem rokkantsági járadékot folyósítanak, ha a kedvezményezett eltartott után családi pótlékot nem állapítanak meg, – vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja, például tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként havonta:

– ha egy eltartott van a családban 66 670 forint,

– ha két eltartott van a családban 133 330 forint,

– ha három vagy annál több eltartott van a családban 220 000 forint.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családi kedvezmény igénybevételével kedvezményezett eltartottanként havonta:

– ha egy eltartott van a családban 10 ezer forinttal,

– ha két eltartott van a családban 20 ezer forinttal,

– ha három vagy több eltartott van a családban 33 ezer forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére. A felváltva gondozott gyermek után saját eltartottjaik számától függően 33 335 (a 66 670 fele), 66 665 (a 133 330 fele), vagy 110 000 (a 220 000 fele) forintot érvényesíthetnek.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott gyermek után a családi kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe. Újdonság az szja-kedvezményeknél: folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat: 2024.január 1-től fontos adóalap-csökkentő kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetőek, nem kell minden évben új adóelőleg-nyilatkozatot leadni a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek. Az, aki négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére, személyi kedvezményre, vagy első házasok kedvezményére jogosult, kérheti a kifizetőtől, hogy az adóelőleg-nyilatkozatát mindaddig változatlan tartalommal vegye figyelembe, amíg nem tesz új nyilatkozatot vagy nem kéri a korábban tett adóelőleg-nyilatkozatának mellőzését. Az első házasok kedvezményénél a folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot a kifizető a jogosult házasságkötését követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül veheti figyelembe. A 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítését továbbra sem kell kérni, azt a munkáltató, kifizető automatikusan érvényesíti mellőzésről szóló nyilatkozat hiányában. 

A 30 év alatti anyák kedvezménye és a családi kedvezményérvényesítéséhez azonban továbbra is évente kell nyilatkozni, ezekben az esetekben folytatólagos nyilatkozattételre nincs lehetőség. Folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat 2024: Aki folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tett, de később már nem jogosult a kedvezményre, annak érdemes időben új adóelőleg-nyilatkozatot beadni, mert ha nem jelzi a kifizetőnek, hogy jogosultsága megszűnt, és emiatt adóhiány keletkezik, akkor az őt terhelő jogkövetkezményekkel is számolnia kell. Az új lehetőség először a 2023. december 31. után tett adóelőleg-nyilatkozatoknál alkalmazható. Akik nem kívánják adóelőleg-nyilatkozatuk folytatólagos figyelembevételét, továbbra is nyilatkozhatnak csak a 2024. adóévre vonatkozóan. Az adóelőleg-nyilatkozatokat legegyszerűbben az ONYA-ban lehet kitölteni. Ha valaki élni kíván az új lehetőséggel, a nyilatkozatot a megszokott módokon teheti meg, kiválasztva a folytatólagos érvényesítést. Az online nyilatkozat egyes sorait a NAV előzetesen feltölti adatokkal, és a néhány perc alatt elkészíthető, véglegesített és beadott nyilatkozatot elektronikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek. A papíralapú adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők a NAV honlapján, a kinyomtatott nyilatkozatot kitöltés és aláírás után a jogosultnak kell átadnia a munkáltatónak, kifizetőnek. Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény 21. §-a alapján beiktatott, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 2024. január 1-jétől hatályos 48. § (2a) bekezdése alapján. A jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt vissza kell fizetni és a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti bírságként kell megfizetni az éves személyijövedelemadó-bevallási határidőig. A változásbejelentés elmaradásából fakadó jogkövetkezmények nem mérsékelhetők. [Szja tv. 48. § (3) bekezdés b) pontja]. Szja tv. 106. §-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *