Hirtelen, tragikus halála sokkolta az országot! Meghalt az egyik legnagyobb Magyar! HATALMAS NÉV távozott közülünk!

HÍREK Admin Saturday 20th July 2024

Újra elment egy Ember, egy Mentor, egy Orvos, egy Kolléga, egy Feleség, egy Anya, egy Nagymama. Kadocsa Edit. Szegeden született 1950. június 7-én. Középiskolai tanulmányait a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium francia tagozatán végezte kitűnő eredménnyel. 1974-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán diplomázott „Sub auspiciis Rei Publicae Popularis” kitüntetéssel.

Munkáját a SZOTE Fül-, Orr-, Gégészeti- és Fej-nyaksebészeti Klinikáján kezdte Művelődési Minisztérium ösztöndíjas tudományos segédmunkatársként. Fül-orr-gégegyógyászatból 1980-ban, majd allergológia és klinikai immunológiából 1999-ben szerzett szakvizsgát.

Szorgalmának, hivatástudatának köszönhetően 1976-tól tanársegédként, 1990-től adjunktusként, majd 1998-tól egyetemi docensként dolgozott. Kezdetektől fogva az allergiás rhinitis, valamint az orrmelléküregek endoszkópos műtéti lehetőségei kerültek az érdeklődése középpontjába. 1979-től működtette a klinika rhinológiai és allergológiai szakambulanciáját.

Több alkalommal vett részt hazai és nemzetközi rhinológiai továbbképzéseken. Kandidátusi értekezését is az allergiás rhinitis témából írta és védte meg 1994-ben, melynek címe „Az allergiás eredetű nátha prevalenciájának vizsgálata és a szezonális rhinitis allergicás betegek allergénkutatásának eredményei”.

Tudományos munkája során elsőként határozta meg a régióban a pollinózisos betegek allergén spektrumát, pontos méréseken alapuló pollennaptár alapján. Hazánkban először alkalmazott objektív mérési módszereket (rhinomanometria, akusztikus rhinometria) a nazális provokáció értékelésére. Több alkalommal vett részt európai multicentrikus klinikai vizsgálatokban (fázis 3) az allergiás rhinitises betegek kezelésében.

Szoros együttműködést alakított ki a SZOTE Növénytani Tanszékével, ahol dr. Juhász Miklós docenssel könyvet írtak az allergiás nátha témakörében.

A SZOTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájával az allergiás rhinitis, majd az orrpolipózis fényterápiás kezelési lehetőségeit kutatták, melyből számos tudományos közlemény jelent meg, valamint PhD dolgozatok születtek. A gégészet és a fülészet után az Ő munkásságának köszönhetően alakult ki a szegedi klinika harmadik szakága, a rhinológia. 2002-től Jóri József professzor Úr helyetteseként dolgozott a klinikán. Megszervezte az oktatást, a napi betegellátást, a műtéti tevékenységek és beosztások rendjét. Szívügyének tekintette mind az orvostanhallgatók, mind a végzett fiatal kollégák oktatását.

A fogorvostanhallgatók teljes elméleti képzését felvállalta 2002-től. Rendszeresen tartott allergológia és klinikai immunológia továbbképzést, közreműködött a családorvosi szakvizsgára készülők elméleti és gyakorlati oktatásában, és számos posztgraduális képzésen adta át tudását. Több folyóirat szerkesztőbizottsági tagja volt: Fül-orr-gégegyógyászat, Allergológia és Klinikai Immunológia. Számos hazai szakmai állásfoglalás (allergiás rhinitis, krónikus rhinosinusitis) kidolgozásában vállalt úttörő szerepet. Elévülhetetlen érdemeit 2006-ban Ónodi Adolf emlékéremmel ismerte el a Rhinológiai szekció.

Több tankönyv megírásában aktívan részt vett és számos tudományos cikket publikált hazai és nemzetközi folyóiratban. Vezetőségi tag volt több hazai szervezetben: MFOE 2002-től, MAKIT 1999-től. Külföldi egyesületek tagjaként (ERS, EAACI) mindig naprakész volt a legfrisseb tudományos közlemények terén. Nyugdíjba vonulását követően még közel tíz évig operált, gondozta a betegeit, majd a COVID járvány idején teljesen visszavonult és a családjának élt. 48 évet élt boldog házasságban gyermekgyógyász férjével, Dr. Bittera Istvánnal. Két gyermeke, Ágnes és Ádám, három fiú unokával ajándékozták meg, akiknek a nevelésében aktívan részt vett és szerető nagymamaként nagy segítségükre volt.

A család szíve és motorja volt egy személyben. Hirtelen, tragikus halála sokkolta a családot, a barátokat, a korábbi betegeket, kollégákat és tanítványokat egyaránt. Hiánya pótolhatatlan űrt hagy. Emlékét megőrizzük! 

Forrás

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *