Kitálalt! Elmondta a hamvasztómester – Pontosan így történik a hamvasztás… Ez bizony nagyon durva! Csak ERŐS idegzetűeknek:

HÍREK Admin Sunday 21st July 2024

Napjainkra a hamvasztásos temetési forma vált a legelfogadottabb szertartássá az elhunyt végső nyugalomra történő helyezésének alternatívájaként. Egyre több oka van ennek, melyek közül lehet anyagi vagy meggyőződési eredetű egyaránt az elhatározás. Van olyan eset, amikor az elhunyt végrendeletben rögzíti, milyen temetést kíván saját magának rendezni.

A hamvasztás lebonyolítása nem csak kifejezetten a krematóriumi szolgáltatásról szól, megelőzi azt bizonyos hivatali ügyintézés is. Lentebb részletesen olvashat mindarról, ami ma elengedhetetlen ahhoz, hogy az elhunyt holttestét el lehessen hamvasztani és maga a hamvasztás hogyan történik, mi is a hamvasztás menete, illetve az alábbi videó megtekintésével megismerkedhet a krematóriumban elérhető extra szolgáltatásokkal (pl. ravatalozás előtti búcsúztatás), biztonsági előírásokkal.

Hamvasztás folyamata: Hamvasztás folyamataA hamvasztó kemencét a hamvasztást megelőzően fel kell fűteni. Ez a művelet nagyjából 3-4 órát igénybe vevő felfűtési folyamatot jelent és a hamvasztó-mester indítja ezt el. Az automata program gázégők működtetésével 800-900 Celsius fokos tartományra fűti fel a kemencét. A hamvasztó mester mielőtt az elhunyt hamvasztását megkezdené, minden esetben meggyőződik arról, hogy a kemencében nem található az előző hamvasztásból visszamaradt maradvány vagy salakanyag. Ellenőrzi továbbá, hogy a kemence állapota megfelel a hamvasztási előírásoknak, vagyis az üzemi hőmérséklete 800 – 850 °C között van. Amennyiben a hamvasztó mester minden előírást rendben talált, a hamvasztást az alábbiak szerint megkezdi.

Az első feladata, hogy azonosítja az elhunytat a rendelkezésre álló hamvasztási dokumentáció segítségével, különös tekintettel a hamvasztási sorszám és az elhunyt adatainak egyezőségére. Az elhunytat tartalmazó hamvasztó koporsót felhelyezi a bekezelő villára úgy, hogy a koporsó fejrésze a kemence irányába mutat. A hamvasztó koporsón feltüntettet hamvasztási sorszám, a koporsóban elhelyezett éghetetlen lapkán lévő hamvasztási sorszám és a végtagcédulán szereplő adatoknak egyeznie kell a halottvizsgálati bizonyítványon lévő adatokkal és az azon feltüntetett hamvasztási sorszámmal.

A hamvasztó kemence kezelőprogramjába rögzíti a hamvasztó mester a hamvasztási sorszámot, továbbá feljegyzi a kemence üzemnaplójába a hamvasztási adatokat. Az elhunyt hamvasztó kemencébe történő bekezelésénél tűz- és balesetvédelmi okok miatt két hamvasztó mester van jelen. Az elhunyt koporsóját a bekezelő villa segítségével a nyitott kemence ajtón keresztül behelyezik az égéstérbe és leengedik a kemence padozatára. A bekezelő villát kihúzzák az égéstérből, ezután a kemence ajtaja automatikusan lezáródik.

A kemence ajtó bezáródása után a hamvasztási folyamat automatikusan megkezdődik és az elhunyt hamvadni kezd. A kemence számítógépes programja érzékelők jelzései alapján szabályozza az égéstérbe juttatandó levegő mennyiségét. A tökéletes égési folyamat érdekében az automatika szabályozza a kemence belső hőmérsékletét, amely 1000-1100 Celsius foknál nem lehet több. A hamvasztás ideje alatt a hamvasztó mester végig a kemence mellett tartózkodik, figyelemmel kíséri a hamvasztás folyamatát, így az esetlegesen fellépő üzemzavart azonnal kiküszöböli. A hamvasztási folyamat lezárásaként a kemencét az automatika visszahűti 750-800 Celsius fokra.

Ekkor megkezdődik az elhunyt hamvainak kikezelése. A folyamat kezdeteként a hamvasztó mester felnyitja a kemence kikezelő ajtaját. A kikezelő lapáttal megkeresi az éghetetlen lapkát és kiveszi azt a hamvasztó térből úgy, hogy a földre helyezi azt. A kemence padozatán lévő még izzó csontokat áthúzza a kemence végében kialakított hűtőrészbe. Megközelítőleg 30 percig hűlnek a csontok mire olyan állapotba kerülnek, hogy a rozsdamentes hőálló őrlőedénybe helyezhetővé válnak. Nagyon fontos körülmény, hogy a kemence padozatot a hamvaktól teljesen meg kell tisztítani, azon maradványok nem lehetnek, addig ugyanis a következő hamvasztás nem indítható el!

Az elhunyt hamvait egy úgynevezett őrlőedénybe helyezi a hamvasztó mester, melyet behelyez a csontőrlő malomba. Itt történik meg a hamvak teljes porrá alakítása, melyet úgy végez el az automatikus rendszer, hogy fémgolyók járnak körbe-körbe és ez az eljárás őrli szinte porrá az elhunyt hamvait. Ezután az előkészített urnabetétbe helyezi a hamvasztó mester az éghetetlen azonosító lapkát, majd belehelyezi az elhunyt hamvait is. Az urnabetéten kívül-belül jelölésre kerül az elhunyt neve, születési és halálozási ideje, a hamvasztás pontos ideje és a hamvasztási sorszám. Végezetül, a hamvasztó mester az urnabetétet légmentes forrasztással lezárja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *